top of page

Lokale regler

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Solum golfbane.  

For klubbturneringer kan det gjelde egne regler eller tillegg til disse reglene. 

Banens grenser 

Utenfor banen (Out of bounds) er definert av hvite staker. 

 

Straffeområder (Regel 17) 

Straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer. 

Ballplassering 

Gjelder kun når det ved oppslag – eller på annen måte – er kunngjort at det spilles med «ballplassering»: 

 

Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren plassere ballen innenfor én køllelengde, men ikke nærmere hullet.  

(Dette er en sammenfatning av regelen for ballplassering; fullstendig og gjeldende regeltekst står under.) 

Unormale baneforhold og integrerte gjenstander 

Grunn under reparasjon (GUR) 

 • Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje. 

 • Steiner eller «fjell i dagen» i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere. 

 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer. 

 • Steinfylte dreneringsgrøfter. 

Uflyttbare hindringer 

 • Avstandsstaker (gule staker med sorte striper) og andre avstandsmerker. 

 • Utplasserte steiner på eller nær fairway på hullene 1, 2, 3, 16 og 18. 

 • Trelist som bygger bunkervegg. Fritak etter regel 16.1c. 

 • Anvisningsskilt. 

Uflyttbare hindringer nær puttinggreener 

Fritak ved påvirkning fra en uflyttbar hindring kan tas etter regel 16.1. Spilleren har en ekstra mulighet til å ta fritak når slike uflyttbare hindringer er på eller nær puttinggreenen og i spillelinjen: 

Ball i generelt område 

Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b hvis en uflyttbar hindring er i spillelinjen, og er: 

 • På eller innenfor to køllelengder fra puttinggreenen, og 

 • innenfor to køllelengder fra ballen. 

​​Men​ fullt fritak må tas, som inkluderer både fysisk- og spillelinjepåvirkning. Det er ikke fritak etter denne lokale regelen hvis spilleren velger en spillelinje som er klart urimelig.

 

 

Alle veier er hindringer 

Alle veier og stier på banen som er helt eller delvis grusbelagte, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1. 

 

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff: 

 • Matchspill: tap av hull  

 • Slagspill: to straffeslag 

 

 

Ballplassering  
- fullstendig og gjeldende regeltekst for ballplassering  

 

Gjelder kun når det ved oppslag – eller på annen måte – er kunngjort at det spilles med «ballplassering». 

Når noen del av en spillers ball berører en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet: 

 • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen. 

 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger: 

 • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og 

 • Må være i det generelle området. 

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere en ball tilbake etter regel 14.2b(2) og 14.2e. Men, med det formål å bruke regel 14.2e – spilleren har bare valgt punktet hvor ballen skal plasseres når ballen har blitt lagt ned, og spilleren har sluppet ballen med den hensikt at den ballen skal være i spill. 

Etter at en ball har blitt plassert og er i spill etter denne lokale regelen, hvis spilleren deretter fortsetter etter en annen regel som gir fritak, kan denne lokale regelen bli brukt på nytt.  

 

Ordensregler 

Det er ikke anledning til å hente baller på dyrket mark utenfor banen eller på drivingrangen. 

Informasjon 

Avstandsstaker: Gule staker med sorte streker for 50 m, 100 m, 150 m og 200 m. 

Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen. 

bottom of page