top of page

Lokale regler

Steiner utplassert på spillefeltet

Store steiner utplassert på spillefeltet er uflyttbare hindringer. (Hull 1,2,3,16, 18)
Regel 16.1.

 

Maurtuer

Maurtuer defineres som grunn under reparasjon med spilleforbud.
Fritak skal tas etter regel 2.4.

 

Distansemerker

Alle distansemerkstaker, gule med sorte bånd (200m, 150m, 100m og 50m) 
er uflyttbare hindringer. Regel 16.1

 

Merkestaker 

Alle merkestaker for straffeområder er flyttbare hindringer. Regel 15.2

 

NÅR BALLEN LIGGER UTENFOR BANENS GRENSER (Out of bounds)

Hvite staker definerer banens grenser. I 2019 kan man på Solum Golfklubb, velge å droppe ballen ved skjæringspunktet til banens grenser, mot et tillegg på to straffeslag. *Gjelder ikke i turneringsspill.

Regel 18.2

Strømlinje

Påbud om nytt slag dersom man treffer strømlinje på hull 2 og 7. Regel E-11

Bunkere med trelist

Man kan ta fritak i bunkere hvor bunkerveggen er opparbeidet med trelist. Fridropp til nærmeste punkt for fritak i bunker. Regel 16 c1

 

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:

Slagspill: To slag
Matchspill: Tap av hull

 

BANEMERKING


Utenfor banen (OB): Hvite staker.
Grunn under reparasjon (GUR): Blå staker eller hvite linjer markert med blå stake.
Straffeområder: Gule og røde staker.

 

Distansemerker på fairway: Hvite: 200 m, Gule: 150 m, Røde: 100 m.


Alle avstandsmerker er til senter av green.

Revidert mai 2019.

bottom of page