top of page
  • Styret

Årsmøtedokumenter

Vi møtes til årsmøte i Solum GK torsdag 29. februar på Holmestrand fjordhotell kl. 18.00.


SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Velge dirigent

Sak 3. Velge protokollfører

Sak 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5. Godkjenne innkallingen

Sak 6. Godkjenne sakslisten

Sak 7. Godkjenne forretningsorden

Sak 8. Behandle klubbens årsberetning

Sak 9. Behandle klubbens regnskap

Sak 10. Behandle forslag og saker

Sak 11. Fastsette medlemskontingent

Sak 12. Vedta klubbens budsjett

Sak 13. Valg


Årsberetninger 2023
.pdf
Download PDF • 623KB
Sammendrag regnskap 2023 ny
.pdf
Download PDF • 447KB
Forslag til budsjett 2024
.pdf
Download PDF • 446KB

Kontrollutvalgets beretning legges fram på årsmøtet.


177 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page