• Jon Kåre Larsen

Velkommen til nye nettsider

Solum golfklubb har fått nye nettsider. De viderefører den viktigste informasjonen fra de gamle nettsidene og har en inndeling som tydelig skiller på om du er gjestespiller, eller medlem. De nye sidene er dessuten mobiltilpasset.

Nettsiden du nå er inne på, er en del av styrets strategi med å gjennomgå alle deler av klubbdriften med tanke på forenkling, forbedring og kostnadsreduksjon. Sammenliknet med gammel løsning, er kostnadene til de nye nettsidene redusert med 80-90%. Samtidig er grensesnittet for oppdatering og vedlikehold langt enklere.

De gamle nettsidene var preget av mange lange tekster og tildels likelydende informasjon, plassert flere steder. Dette gjorde det vanskelig å få oversikt både for brukere og administratorer. Dette er forhold som nå er ryddet opp i og den nye siden har fått tydelige innganger ut i fra hvem den besøkende er, og hvilke behov denne har.

En gjestespiller har for eksempel behov for annen type informasjon enn hva som er tilfelle for et medlem av klubben.

Har du kommentarer til de nye nettsidene, eller er det informasjon du savner, tips oss på post@solumgolfklubb.no

114 views

© 2020 Solum golfklubb

Kontakt oss
Fant du det du
lette etter?
Golfbox innlogging

Brukernavn:

Passord:

Telefon: 976 32 520

E-post: post@solumgolfklubb.no
 

Adresse: Solumveien 4
3089 Holmestrand