top of page
  • Styret

Årsmøtedokumenter

Årsmøtet avholdes onsdag 12.2 kl. 19 i kafeteriaen på golfbanen.

Her kan du laste ned årsberetningen.

Her kan du laste ned regnskap/budsjett.

Her kan du laste ned revisjonsberetning.

(Klikk på ordet med understrek for å laste ned)

Etter årsmøtet blir det informert om det nye handicapsystemet som innføres 1. mars.

149 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page