top of page
  • Styret

Vel blåst årsmøte - og nytt styre på plass


Selv om banen akkurat nå er åpen, drømmer vi oss tilbake til grønnere gress, gode temperaturer og solnedgangsgolf!

Årsmøtet 12. februar samlet bare 20 av våre 620 medlemmer, men ble gjennomført helt etter planen.

Årsberetninger og regnskap ble godkjent uten kommentarer, medlemskontingenten forblir uendret og budsjettet for år 2020 ble vedtatt etter noen avklaringer.

Det nye styret består av:

Leder:

Jan Gunhildstad (går på et nytt år, det setter klubben stor pris på!)

Nestleder:

Vegard Lilleås (ikke på valg)

Styremedlemmer:

Jakob Y. Fridriksson (sekretær, VTG-ansvarlig)

Mette Kalve (ny, opp fra varaplass)

Thomas Bang (ikke på valg)

Varamedlemmer:

Hanne Mürer (ny)

Gudmund Eikli (ny)

- Dette tror jeg blir et meget bra styre, kommenterer leder Jan Gunhildstad.

Etter årsmøtesakene holdt Gudmund Eikli et meget informativt innlegg om hvordan handicapberegningen blir fremover. Her kommer det også mer informasjon på hjemmeside og Facebook når det nye systemet trer i kraft 1. mars.

Deretter fulgte litt diskusjoner om både pro-spørsmålet og aktiviteter på banen kommende sesong.

Klubben vil prøve å få avholdt et medlemsmøte før påske slik at medlemmer både kan bli informert og komme med spørsmål til klubben.

Styret skal også oppnevne både en banekomite og en handicapkomite på første styremøte, kandidater kan gjerne melde fra til Jan Gunhildstad ( 95704328 eller jog@atenti.no )

316 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page