• Styret

Uttalelse fra styret


I anledning NRKs artikkel om at Solum golfbane holder åpent tross anmodninger fra NGF, vil styret i klubben komme med følgende kommentar:

Solum golfbane eies og drives av Solum Invest ved Bjørn Hundstad. Eier og driver av banen bestemmer om banen skal være åpen eller stengt.

Solum golfklubb er et idrettslag som har Solum golfbane som sin hjemmebane.

Klubben har ingen innvirkning på driften av banen eller om den skal holdes åpen eller stenges.

Da styret i golfklubben ble gjort oppmerksom på at banen skulle åpnes før helga, henstilte vi baneeier om å følge NGFs råd om å stenge banen for all aktivitet. 

Dette på bakgrunn av at Helsedirektoratet besluttet forbud mot idrettsaktiviteter utendørs og innendørs, og at Holmestrand idrettsråd fulgte opp med det samme. Vi ønsket også å følge anbefalingen fra Norges Golfforbund om å stoppe alle aktiviteter. De skriver blant annet: 

«Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.»

Solum golfklubb tar dette på alvor, følger NGFs anmodninger og har avlyst oppsatt medlemsmøte og annen aktivitet.

Vennlig hilsen

på vegne av styret i Solum golfklubb

styremedlem Mette Kalve

1,718 views

© 2020 Solum golfklubb

Kontakt oss
Fant du det du
lette etter?
Golfbox innlogging

Brukernavn:

Passord:

Telefon: 976 32 520

E-post: post@solumgolfklubb.no
 

Adresse: Solumveien 4
3089 Holmestrand