top of page
  • Styret

Et kort årsmøtereferat

Kun 17 stemmeberettigede medlemmer møtte opp da Solum GK inviterte til Årsmøte torsdag 10. mars.

Leder Mette Kalve ønsket velkommen og nestleder Vegard Lilleås ble valgt til å lede møtet.

Sakslista ble gått gjennom, og årsberetninger, regnskap og budsjett var blant sakene som ble behandlet.

Alt ble enstemmig vedtatt.

Medlemskontingenten for 2023 ble vedtatt uendret fra dagens pris.


Valget var ganske enkelt denne gangen, ettersom Mette Kalve tok gjenvalg som leder.

Ellers var kun Jakob Fridriksson på valg i styret, og han ble gjenvalgt for to nye år.

På varaplass erstattes Gudmund Eikli av Bjørn Ove Strand. Gudmund fortsetter som leder for turneringskomiteen.


Dermed ser styret i Solum GK slik ut det kommende året:

Leder: Mette Kalve (gjenvalg)

Nestleder: Vegard Lilleås (ikke på valg)

Styremedlemmer: Hanne Mürer (ikke på valg), Benn Kaasa (ikke på valg), Jakob Fridriksson (gjenvalg 2 år).

Varamedlemmer: Thomas Aastrøm (gjenvalg) og Bjørn Ove Strand (ny).


Protokollen blir å finne her: https://www.solumgolf.club/protokoller når den er signert.


Bilde tatt torsdag kveld av hull 18.


672 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page