top of page
  • Styret

Her er årsmøtedokumentene

Updated: Mar 7, 2023

OBS! Årsmøtet er flyttet til klubbhuset på Solum!

...på grunn av at Holmestrand Fjordhotell har gått konkurs. Tidspunktet er fortsatt 1830.

I etterkant av årsmøtet blir det medlemsmøte.


SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Velge dirigent

Sak 3. Velge protokollfører

Sak 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5. Godkjenne innkallingen

Sak 6. Godkjenne sakslisten

Sak 7. Godkjenne forretningsorden

Sak 8. Behandle klubbens årsberetning

Sak 9. Behandle klubbens regnskap

Sak 10. Behandle forslag og saker

Sak 11. Fastsette medlemskontingent

Sak 12. Vedta klubbens budsjett

Sak 13. Behandle klubbens organisasjonsplan

Sak 14. Valg

Årsberetninger 2022 sesongen.docx
.pdf
Download PDF • 553KB
Solum sammendrag regnskap 2022
.pdf
Download PDF • 136KB
Saldobalanse - (2022)
.pdf
Download PDF • 48KB
Resultatrapport - (2022) (4)
.pdf
Download PDF • 76KB
Budsjett 23
.pdf
Download PDF • 133KB
Forretningsorden til Årsmøtet i Solum GK 10
.docx
Download DOCX • 14KB
Revisjonsberetning Solum GK 2022
.pdf
Download PDF • 271KB

PS: Valgkomiteens innstilling blir fremlagt på møtet.

307 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page