top of page
  • Styret

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Solum Golfklubb


torsdag 10. mars kl. 18.30 i golfhuset på Solum golfbane.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før møtet til post@solumgolfklubb.no.


Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.solumgolf.no og Solum Golfklubb på Facebook.


Velkommen!

109 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page