top of page
  • Styret

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Solum Golfklubb.


Tid: Torsdag 29. februar 2024 kl. 18.00

Sted: Restaurant Q (Holmestrand fjordhotell, Strandholmen 4)


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10 dager før møtet til post@solumgolfklubb.no.


Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.solumgolf.no.


Vel møtt!
77 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page