Status etter årsmøtet 2018

March 24, 2018

Solum golfklubb står fortsatt uten leder for 2018-sesongen. Valgkomitéen jobber videre med å finne en kandidat som er villig til å påta seg vervet slik at det kan velges et nytt komplett styre. Øvrige innstillinger til nytt styre er på plass.

 

Så snart valgkomitéen har en innstilling klar, vil det bli kalt inn til et fortsettende årsmøte der valg av nytt styre foretas.

 

Spørsmål om kontingent

I forbindelse med utsendelse av årets kontingent har det kommet spørsmål om det vil være risikabelt å betale i frykt for at klubben legges ned.

 

Det er ingen risiko knyttet til dette. Sittende styre fungerer frem til nytt styre er valgt og banen drives som normalt av baneeier og hans mannskaper. At situasjonen er langt fra optimal forstår alle, men det er ingen umiddelbar risiko for nedleggelse av klubben.

 

Som i all frivillig virksomhet er også Solum golfklubb prisgitt ildsjeler i en rekke posisjoner. Når disse mangler, eller faller fra må klubben tilpasse drift og virksomhet deretter. 

 

Kan du tenke deg ledervervet?

Øvrige nøkkelpersoner er langt på vei på plass for 2018, men klubben trenger en leder. Føler du kallet, eller kjenner kandidater du mener er aktuelle, kan du sende oss en e-post med informasjon slik at valgkomitéen kan følge opp.

 

Sittende styre er optimistiske og håper lederspørsmålet er løst før gresset er grønt på Solum.

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgte innlegg

Stor interesse for golfkurs

August 2, 2020

1/10
Please reload

Siste innlegg