Innkalling til årsmøte 12.2.20

January 23, 2020

 

Det innkalles herved til årsmøte i Solum Golfklubb, onsdag 12. februar, kl. 19.00 i kafeteriaen på Solum Golfbane.

 

Dagsorden:


1) Godkjenne de stemmeberettigede på årsmøtet
2) Godkjenne innkalling og dagsorden
3) Valg av møteleder og referent
4) Valg av to representanter til å underskrive protokollen
5) Behandle årsberetning for år 2019
6) Behandle regnskap for år 2019
7) Fastsette medlemskontingent for år 2020
8) Behandle innkomne saker
9) Valg i henhold til vedtektene
10) Behandle budsjett for år 2020

 

Saker som ønskes behandlet under punkt 8 må være styret v/leder i hende
senest mandag 3. februar.


Årsrapporter, regnskap og innkomne forslag vil bli publisert på klubbens
nettsider ca. en uke før årsmøtet.

 

Medlemsmøte


Etter årsmøtesakene denne kvelden håper vi på å få tid til et kort
medlemsmøte med litt informasjon om det nye handicapsystemet- og revisjonen som vil skje i månedsskiftet februar/mars, i tillegg til litt om aktiviteter kommende sesong.


Vel møtt !

 


For styret i Solum GK
Jan Gunhildstad
Leder
Tlf. : 95704328, mail jog@atenti.no

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgte innlegg

Demodag med Cobra 9. juli!

July 3, 2020

1/10
Please reload

Siste innlegg