top of page

Hull 5

Når du har kommet deg til teestedet på hull 5 befinner du deg på banens sydligste punkt. Nå begynner returen nordover med skogen inntil banen på høyre side. Terrenget heller nå svakt oppover til en kul i det naturlige nedslagsfeltet for første slaget. Hullet er likevel ikke blindt, du kan se oppreiste personer på fairwayen. Greenen ligger hevet over et lite vann.

Slag 1:

Her vil fokus for mange spillere være å komme seg opp på eller over kulen, ca 120 fra gul tee, slik at du ser banens green. Vær obs på ballmagnet i skogkanten...

Slag 2:

Nå vil du se at greenen er avlang forsvart av en greenbunker til høyre. Til venstre skråner terrenget ned fra greenen og ut i vannet.

HULL 5

PAR 4
INDEX 1
278 m
294 m
298 m
bottom of page