top of page

Velkommen som medlem i Solum golfklubb

Fyll ut innmeldingsskjemaet. Ved innsending aksepterer du vilkårene for medlemskap i Solum golfklubb, som beskrevet på denne siden.

Innmeldingsskjema

Vilkår for medlemskap

i Solum golfklubb

 

Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet.

 

Klubbens medlemmer plikter å følge den til enhver tid gjeldende lov for Solum golfklubb.

 

Eventuell utmelding av klubben eller endring av medlemskategori må skje skriftlig innen 31. desember, ellers vil full medlemskontingent bli krevd for påfølgende år.

 

Veibeskrivelse

Fra E18 gjennom Holmestrand, tar du avkjøring nummer 31. Banen ligger rett sør for avkjøringen. Følg skilting.

bottom of page