top of page

Turneringsformer

På Solum spiller vi forskjellige former for turneringer. Noen er konkurransepreget, andre er mer sosiale. Her finner du litt informasjon om de mest brukte variantene.

De aller fleste turneringene finner melder du deg på i golfbox

Spillemåter

 

Spillemåtene er singelspill, par-spill og lagspill.

  •  I singelspill utgjør en spiller en side.

  •  I par-spill danner to spillere side og spiller en felles ball eller hver sin ball.

  •  I lagspill danner flere enn to spillere side, spiller minst to baller og oppnår et felles resultat

 

Spilletyper

 

Det er to hovedtyper av golfspill; matchspill og slagspill.

Matchspill er spill om hull.

Slagspill er spill om best totalresultat etter spil av den fastsatte runden eller rundene.

 

Visse spesielle regler som gjelder slagspill er så vesentlig forskjellige fra dem som gjelder matchspill at å kombinere disse to spilletyper ikke er praktisk mulig og heller ikke tillatt (Regel 33-1).

Stableford

Former for slagkonkurranse hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull. (Se regel 32)

 

Fourball - Bestball

To spillere danner lag og spiller hver sin ball. Lagets beste resultat på hvert hull teller. (Se regel 30 og 31).

 

Foursome

To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver side spiller annen hver gang fra utslagstedet, og annen hver gang på ballen. (Se regel 29).

Provisorisk eller annen ball i spill fra tee skal spilles fra den tee hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt.

 

Greensome

En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome. I greensome spilles ikke provisorisk ball fra tee.

 

Scramble

Hvert lag består av to, tre eller fire spillere. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde og slår sine slag. Spilleren med den valgte ballen slår IKKE neste slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. Turneringene bør spilles uten hcp. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt hcp. blir så lik som mulig.

 

Slaggolf

Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire(4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etterdisse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

 

"Texas Scramble"

Texas Scramble er en svært sosial og uproblematisk spilleform.

På Solum pleier vi å spille med følgende regler:

3 eller 4 spillere på hvert lag. Hvert konkurrerer mot de andre lagene. Hvert lag har en kaptein.

Hcp for hver spiller summeres. Klubbhandicap-spillere får Hcp 36. Totalen deles på antall spillere på laget. ¾ av dette blir lagets Hcp.

Spillets gang

Alle på laget slår ut sin ball fra utslagstedet.

Alle på laget spiller neste ball fra den beste posisjonen av lagets spilte baller.

Kapteinen på laget avgjør den beste posisjonen, og alle plasserer og spiller sine baller innen en køllelengdes avstand fra denne posisjonen. 

På green brukes ikke en køllelengde, der plasseres alles ball på samme sted så korrekt som mulig.

Alle spiller sine senere baller inntil en ball er i hullet.

Alle på laget skal ha minst 2 utslag fra tee som tellende. 

Hvert lag har en kaptein (normalt er det spilleren med laveste Hcp) som bestemmer foretrukket ballplassering, fører score og sørger for at hver spiller har minst 2 tellende utslag.

bottom of page