top of page
  • Styret

Årsmøtet oppsummert

28 stemmeberettigede medlemmer møtte opp da Solum GK inviterte til Årsmøte torsdag 9. mars.

Møtet ble på et par dagers varsel flyttet fra Holmestrand Fjordhotell til klubbhuset på Solum på grunn av førstnevntes konkurs.


Leder Mette Kalve ønsket velkommen og nestleder Vegard Lilleås ble valgt til å lede møtet.

Sakslista ble gått gjennom, og årsberetninger, regnskap og budsjett var blant sakene som ble behandlet.

Alt ble enstemmig vedtatt.

Medlemskontingenten for 2024 ble vedtatt uendret fra dagens pris.


Alle tre som var på valg i styret tok gjenvalg. Dermed ser Solum GKs styre for 2023 slik ut:


Leder: Mette Kalve (gjenvalg)


Nestleder: Vegard Lilleås (gjenvalg, valgt for 2 år)


Styremedlemmer: Benn Kaasa (gjenvalg, valgt for 2 år), Jakob Fridriksson (ikke på valg) og Hanne Mürer (ikke på valg)


Varamedlemmer: Thomas Aastrøm (gjenvalg, 1 år) og Bjørn Ove Strand (gjenvalg, 1 år).


Årsmøteprotokollen finner du her: https://www.solumgolf.club/protokoller


Direkte etter årsmøtet ble det avholdt et medlemsmøte, hvor bl.a. medlemsundersøkelsen fra i fjor høst ble gjennomgått. I tillegg kom det gode innspill fra medlemmene om hva de ønsker styret skal ta tak i.


Veteraner fikk velfortjent heder

Jan Henrik Eriksen

90 år er ingen alder i golfen. Det beviser Jan Henrik Eriksen hele året. Han er en av Solums mest aktive medlemmer. Og i vinter har han vært en del av seniorgruppas onsdagsgolf på Fokus golf i Horten. Etter årsmøtet holdt Roy Bekkestad en kort tale på vegne av seniorgruppa og klubben, hvorpå Jan Henrik fikk en velfortjent oppmerksomhet.


Svein Føske

Det var to spillere som i 2022-sesongen som du nesten ikke kan ha unngått å se på banen. For både Svein Føske (71) og Per Kristiansen (82) hadde over 100 registrerte runder på Solum i fjor. Nummer tre på lista hadde i underkant av 80!

Både Svein, 106 runder, og Per, 105 runder, fikk hver sin oppmerksomhet fra leder Mette Kalve.Leder Mette Kalve og Per Kristiansen


473 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page