top of page
  • Styret

Stor interesse for golfkurs

Lørdag 1. august hadde vi 18 personer på Veien til golf-kurs på Solum. I strålende vær sørget pro Nigel Hunt og trener Kjetil Knoff for at de nye golferne fikk en god innføring i sporten.

Vi håper vi ser mange av dere kursdeltagerne på banen fremover!

Lørdag 15. august arrangerer vi nytt VTG-kurs. Påmelding kan du gjøre ved å klikke her.

Alle foto: Kjetil Knoff

156 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page