top of page
  • Styret

Mette er ny styreleder

Årsmøtet i Solum Golfklubb ble avholdt digitalt 18. mars.


Alle sakene på sakslisten ble enstemmig vedtatt.


Det ble valgt et nytt styre, som i sesongen 2021/2022 består av:

Leder: Mette Kalve (1 år)

Nestleder: Vegard Lilleås (2 år, gjenvalg)

Styremedlemmer: Jakob Y. Fridriksson (ikke på valg), Benn Owe Kaasa (ny, 2 år) og Hanne Christina Kvisle Mürer (2 år, opp fra varamedlem).

Varamedlemmer: Gudmund Eikli (1 år, gjenvalg) og Thomas Aastrøm (1 år, ny).


Jan Gunhildstad og Thomas Bang gikk ut av styret.

Klubben takker begge for innsatsen!


Protokoll og årsberetning finner du på denne siden.

(Obs: signert protokoll blir lagt inn så snart signaturene er på plass. En liten utfordring i disse tider!


Ellers kunne Bjørn Hundstad melde om at det fortsatt er litt snø og is på banen, men at de håper å åpne om noen uker. Vi krysser fingrene!


549 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page