top of page

Hull 10

Hull 10 er et relativt kort par 4 hull på 335 meter. Hullet er en svak dogleg høyre med en driftsbygning på venstre side. Legg merke til OB og drivingrange på høyre side.

Slag 1:

I strategisk avstand fra utslaget, ca 180 meter, ligger en fairwaybunker på høyre side. Du skal også være oppmerksom på Out Of Bounds-linjen langs drivingrangen på høyre side.

Slag 2:

Rett foran green ligger to mindre koller som gir en liten utfordring på dette hullet. Greenbunkeren er strategisk plassert i høyre forkant.

HULL 10

PAR 4
INDEX 8
322 m
335 m
335 m
bottom of page