top of page

Hull 9

Her finnes det også en mulighet for å hente seg inn for spillere som har et slag for mye, og som er villige til å satse. Hullet er en dogleg venstre med forhøyet utslag fra gul tee. For de som satser over vannet i den såkalte heroline, bør ballen enten ha backspin, eller treffe fairway umiddelbart etter vannspeilet. Venstre side opp mot green er pepret med bunkere så for de som ønsker å forsøke Tiger-line (Rett til green) må ballen nå helt frem til oppbygging mot greenbunker å bremse i denne slik at ballen stanser på green. - Lykke til.

Slag 1:

Gul tee ligger forhøyet i forhold til resten av banen. Det ligger en dam i innersving ca 185m fra gul tee, som du trenger en carry på over 203 m for å komme over. På venstre side av fairway, er det bunker på både 210, 235 og 270 fra gul tee. Samt også en bunker på høyre side ca 240m fra gul tee. Skal du prøve deg på et slag over vannet uten å komme i bunker, er det duket for heroline. Da må du klare å stanse ballen på fariway mellom vannhinder og bunker i høyre side av fairway, en bredde på ca 40m.

Slag 2:

For de som går for en safe variant, rundt vannet vil du på dette slaget foruten å komme rundt/over vannet, møte på en bunker på høyre side, ca 60m fra green og to bunkere på venstre side henholdsvis ca 70m og 40m fra green.

Slag 3:

Innspillet til greenen er helt avhengig av flaggplasseringen. Greenen er måneformet rundt en greenbunker. I enkelste tilfelle har du en stor greenflate med et åpent forgreenområde. I verste fall må du velge enten å gå direkte mot flagget over bunkeren, eller først safe inn på green og så satse på en lengre put.

HULL 9

PAR 4
INDEX 11
284 m
321 m
321 m
bottom of page