top of page

Hull 12

Hull 12 er med sine 466 meter fra gul tee og 519 meter fra hvit tee, det lengste hullet på backnine. Det er et par 5 hull som krever et godt utslag for å kunne prøve å gå på green på tre slag. Fairway heller jevnt mot venstre, og den bølger seg med landskapet frem mot green. Disse bølgene som er små åskammer i landskapet, gjør golfhullet strategisk og utfordrende.

Slag 1:

For å kunne se greenen ved neste slag bør du komme deg på toppen av første åskam på rundt 170 m fra tee. Fairwaybunker også 170 meter fra tee, på høyre side av fairway innbyr til presisjon i utslaget. Du må også ha øye for vannhindringen i bunnen før første åskam.

Slag 2:

Her også bør du ta sikte på neste åskam for å et godt utgangspunkt for neste slag. Går du litt for langt her, vil du møte på en ny vannhindring i bunnen av åskammen.

Slag 3:

Foruten vannhindringen ca. 30 m før greenflaten, ligger det i forkant av greenen på venstre side, en av banens største og tøffeste bunkere, som helst bør unngås. "Reddende" bunker i venstre bakkant. Til høyre for greenen heller det kraftig ned mot greenflaten, slik at de fleste som lander på denne siden kan ha muligheten for å stusse inn på greenen.

HULL 12

PAR 5
INDEX 4
435 m
466 m
519 m
bottom of page