top of page

Hull 13

Hull13 er et relativt kort par 3 hull på 105 meter som går oppover.

Slag 1:

Selv om hullet er kort, vil hullet være relativt utfordrende da greenen er flankert av en bunker i forkant og en reddende bunker i bakkant. Greenen er i tillegg litt blind fra utslaget. 

HULL 13

PAR 3
INDEX 18
100 m
105 m
105 m
hull13.jpg
bottom of page