top of page

Hull 13

Hull13 er et relativt kort par 3 hull på 105 meter som går oppover.

Slag 1:

Selv om hullet er kort, vil hullet være relativt utfordrende da greenen er flankert av en bunkere i forkant og en reddende bunker i bakkant. Utslaget er flyttet på grunn av jordras og spilles fra samme tee som hull 16. Slår du over gjerdet og inn på anleggsområdet, bruker du droppesonen til høyre for bunker i bakkant.

HULL 13

PAR 3
INDEX 18
100 m
105 m
105 m
bottom of page