top of page

Hull 15

Hullet er et spennende par 4 hull på 308 meter. Utslaget er plassert høyt i terrenget på en skogskledd kolle.

Slag 1:

Hullets design med svak dogleg høyre innbyr til en drive, men du skal være oppmerksom på en beplantet treklynge til høyre for fairway og i tillegg vite om hullets venstre side der terrenget faller kraftig ned mot en stor ravine. Begge steder er det tett rough og vanskelig å finne ballen...

Slag 2:

Greenen er omgitt av to bunkere, en på høyre side og en på venstre side.

HULL 15

PAR 4
INDEX 10
301 m
321 m
321 m
bottom of page