top of page

Hull 14

Dette hullet er et par 4 hull på 360 meter med dogleg venstre.

Slag 1:

Fairwaybunker ved dogleg er 200 meter fra tee. Roughen til venstre på dette hullet bør unngås, her er det nemlig en Out Of Bounds-linje.

Slag 2:

Greenen er omgitt av en noen mindre koller som gjengir landskapet og gjør spillet mer utfordrende. Greenen har også en bunker plassert i venstre forkant.

HULL 14

PAR 4
INDEX 6
339 m
360 m
360 m
bottom of page