top of page

Hull 18

Avslutningshullet på banen er et par 4 hull på 288 meter. Hullet har en dogleg høyre.

Slag 1:

På høyre side av fairway er det beitemark og treklynger (OB) som du må spille over om greenen skal nås i et slag. Hullet spilles opp mot hovedbygningen på Solum gård som er med på å danne en fin ramme rundt dette hullet. Hullet inviterer til en lang fade rundt treklyngene.

Slag 2:

Greenen er noe buet med en større bunker plassert inne i buen til venstre for greenen.

HULL 18

PAR 4
INDEX 12
228 m
271 m
271 m
bottom of page