top of page

Hull 1

Hullet går i en høyre dogleg med vannhinder i innersving.

Det er OB på høyre side og vannhinder på tvers av fairway.

Slag 1:

Her kommer vannhinderet i høyre dogleg fort i spill. Fram til vannhullet er det 195m, mens det er 210 m over. På tvers av fairway går det en bekk markert som vannhinder.

Her vil det være fristende å kutte dogleg, men på høyre side er det beitemark med out of bounds. Jo lengre til høyre du går, jo mer lengde kreves!

 

Slag 2:

Her går vi ut fra at utslaget har lagt seg midt i svingen. Det vil dermed gjenstå ca 240 m til greenen. Her bør du legge merke til en greenbunker i høyre forkant. Terrenget rundt greenen heller mot høyre.

HULL 1

PAR 5
INDEX 3
442 m
461 m
461 m
bottom of page