top of page

Hull 3

Etter å ha krysset gårdsveien kommer du til utslaget til hull 3, et par 5 hull. Her går fairway i en slakk motbakke de første ca 180m for så flate ut og deretter gå i slakk nedoverbakke. Hullet går for øvrig langs med skogkanten på høyre side.

Slag 1:

Grunnet den slakke oppoverbakken har du ikke øyekontakt med green fra utslaget, målet er derfor å nå toppen for på neste slag kunne se greenen.

 

Slag 2:

Her vil det først komme opp en fairwaybunker på venstre side, ca 390m fra tee. Deretter en ny fairwaybunker på høyre side fra tee, hvor fairway skrår mot venstre ned mot green.

 

Slag 3:

Fairwaybunker på høyre side vil fortsatt gjøre seg gjeldende, og som sagt skrår fairway fra denne fairwaybunkeren og ned mot green. Greenen er beskyttet av en bunker i venstre forkant. En reddende helling på høyre side kan være med på å sende ballen mot greenen.

HULL 3

PAR 5
INDEX 9
465 m
474 m
477 m
bottom of page