top of page

Hull 2

Terrenget går fra å helle sterkt mot høyre til å bli en bratt motbakke til det flater ut mot greenen.

Slag 1:

Viktig å plassere utslaget i forhold til terrenget; sikt gjerne i venstre fairwaykant (mot steinen). På høyre side møter du en skogskledd ås opp mot Kiste gård.

 

Slag 2:

Vel opp av stigningen opp mot greenen vil du møte greenbunkere både i forkant venstre og på høyre side.

HULL 2

PAR 4
INDEX 7
279 m
304 m
308 m
bottom of page