top of page

Hull 8

Hullet har et tilsynelatende trangt utspill som følge av en svak dogleg høyre etter at skogkanten tar slutt. OB på høyre side frem til der skogen slutter. Fairway heller på dette hullet sterkere mot venstre. Greenen er omkranset av tre greenbunkere, men har til gjengjeld banens største greenflate.

Slag 1:

Her går spillet rundt et skoghjørne, mens terrenget heller mot venstre på hele slaget. Slaget burde altså plasseres så langt som mulig til høyre. Slik at ballen ikke ruller ut i rough på venstre side. Semirough er dratt lenger opp av den grunn, for å bremse ballen. Det optimale er å legge inn en svak slice - eller gå over trærne der det er mye fairway å lande på.

Slag 2:

Transportslaget her går i hellende terreng. Innspillet til green vil for de som førsøker på dette, være vanskelig på grunn en grenbunker på hver side. På grunn av det hellende terrenget vil trolig det beste være å lande opp mot bunker til høyre og la terrenget styre ballen inn på green.

Slag 3:

For spillere som ikke er på green ennå vil det forhåpentlig vis være så kort igjen at de tre bunkerne er mer under kontroll.

HULL 8

PAR 4
INDEX 5
328 m
352 m
356 m
bottom of page